IT smerovanie: poradenstvo v oblasti stratégie a manažmentu

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

IT smerovanie: poradenstvo v oblasti stratégie a manažmentu. Hovorí Peter Kucer, Country General Manager S&T Varias: "Trh s poskytovateľmi IT služieb zažíva významné zmeny. Trh doteraz charakterizovali dva druhy poskytovateľov služieb: konzultanti v oblasti manažmentu a systémoví integrátori. V budúcnosti sa očakáva nárast počtu poskytovateľov komplexných služieb. K vynikajúcej znalosti najmodernejších technológií, znalosti odvetvových špecifík a k realizačným skúsenostiam, pristupuje ako nevyhnutnosť poradenstvo v oblasti manažmentu a podnikových procesov."

IT smerovanie: poradenstvo v oblasti stratégie a manažmentu

Peter Kucer, Country General Manager S&T Varias s.r.o.

Trh s poskytovateľmi IT služieb zažíva významné zmeny. Trh doteraz charakterizovali dva druhy poskytovateľov služieb: konzultanti v oblasti manažmentu a systémoví integrátori. V budúcnosti sa očakáva nárast počtu poskytovateľov komplexných služieb. K vynikajúcej znalosti najmodernejších technológií, znalosti odvetvových špecifík a k realizačným skúsenostiam, pristupuje ako nevyhnutnosť poradenstvo v oblasti manažmentu a podnikových procesov. O vybraných významných aspektoch vývoja a rýchlych zmenách na súčasnom IT trhu, ich implikáciách pre poskytovateľov aj zákazníkov a o situácii na Slovensku budú nasledujúce riadky.

ASPEKT: KONSOLIDÁCIA TRHU

Zmeny v zákazníckych požiadavkách a skutočnosť, že spoločnosti v čoraz väčšej miere preferujú spoluprácu s čoraz menej IT partnermi, prinášajú viac konkurenčného tlaku pre IT poskytovateľov. Konkurencia je obzvlášť viditeľná medzi poskytovateľmi v oblasti poradenstva a služieb, ale aj medzi národnými a regionálnymi poskytovateľmi. Výsledkom je jasná konsolidácia trhu a víťazov možno už teraz identifikovať. Konsolidáciu poháňajú takzvaní „tvorcovia hodnoty”, čo sú spoločnosti, ktoré už dosiahli určité rozmery, distribúciu geografického a servisného portfólia, a ponúkajú IT poradenstvo, integráciu systémov, IT a outsourcing podnikových procesov, ako aj poradenstvo v oblasti stratégie a manažmentu. S&T Varias, ako súčasť globálnej skupiny S&T, poskytuje plnú podporu a kompletné portfólio riešení a služieb zákazníkom s medzinárodnou pôsobnosťou, a to v rovnakej kvalite a na všetkých miestach.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review