ITIL a návratnosť investície

25. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

ITIL a návratnosť investície. Môžeme investície vynaložené na implementáciu ITILu pokladať za investíciu s pridanou hodnotou, alebo je to len ďalšia nadbytočná iniciatíva zvyšujúca náklady na IT? Aké sú očakávania finančnej návratnosti a samotná pridaná hodnota?

This article is paid. Subscribe to access paid