Jak propojit potřeby businessu s IT oddělením?

25. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Jak propojit potřeby businessu s IT oddělením? Poskytnutí nových služeb zákazníkům v co nejkratším čase a odpo¬vídající kvalitě je dnes klíčovou konkurenční výhodou. Téměř 90% IT útvarů v organizacích přímo podporuje primární cíle organizace. Naproti tomu pouze 35% CEO je spokojeno s reakcí IT na požadavky na změnu.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.