Kam kráča podnikový softvér?

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Kam kráča podnikový softvér? Podnikový softvér dnes už každá firma pokladá pre svoje fungovanie za samozrejmosť. Nie každý užívateľ si však dnes dokáže predstaviť, čo mu v tejto oblasti môžu priniesť nasledujúce mesiace či roky, pretože máločo na svete sa vyvíja tak rýchlo, ako práve softvér. Na to, čo sa dnes pokladá za trend a čo je horúcou novinkou na trhu, sme sa opýtali Petra Hampla, riaditeľa spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o., producenta informačných systémov Helios.

Kam kráča podnikový softvér?

Podnikový softvér dnes už každá firma pokladá pre svoje fungovanie za samozrejmosť. Nie každý užívateľ si však dnes dokáže predstaviť, čo mu v tejto oblasti môžu priniesť nasledujúce mesiace či roky, pretože máločo na svete sa vyvíja tak rýchlo, ako práve softvér. Na to, čo sa dnes pokladá za trend a čo je horúcou novinkou na trhu, sme sa opýtali Petra Hampla, riaditeľa spoločnosti LCS Slovensko, s. r. o., producenta informačných systémov Helios.

Je dobré na začiatku definovať, čo všetko musí spĺňať dnešný moderný podnikový softvér.

– Musí pokrývať maximum procesov vo firme, a to nie len hlavné, ale aj podporné aktivity prevádzky firmy. Musí rýchlo poskytovať relevantné informácie. Musí vedieť manažmentu dodať podklady pre rozhodovací proces a ďalšie riadenie strategických aktivít vo firme. Činnosti riadené informačným systémom musia byť spojené do jedného funkčného celku. Nesmie sa plytvať časom v dôsledku nedokonalých mostíkov, prevodov, importov a podobne. Systém musí vedieť dávať odpovede na otázky v konkrétnom odbore. Preto už v mnohých firmách nie je možné užívať „univerzálny“ informačný systém. Firmy sa dnes pri výbere informačného systému spravidla rozhliadajú po takom, ktorý by čo najviac zodpovedal ich individuálnym potrebám.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review