Konferencia OUQ VADIS VZDELÁVANIE IT ODBORNÍKOV

25. 08. 2008 | 10/2008 | Comments [0]

Prezentácie z celoslovenskej konferencie OUQ VADIS VZDELÁVANIE IT ODBORNÍKOV.Záštita: podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.Termín konania: 21.10.2008, Aula Technickej univerzity, Košice. Hlavný organizátor: časopis eFOCUS.Spoluorganizátor: Košice IT Valley, Technická univerzita Košice Dialóg univerzít a vysokých škôl, profilujúcich budúcich IT odborníkov, so zamestnávateľmi.

Prezentácie z prvej celoslovenskej konferencieOUQ VADIS VZDELÁVANIE IT ODBORNÍKOVZáštita: podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič Termín konania: 21.10.2008, Aula Technickej univerzity, Košice

Hlavný organizátor :

Spoluorganizátori :

Odborní garanti : ITAS, Zväz elektrotechnického priemyslu, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Ministerstvo hospodárstva SR

Program konferencie

08.30 – 09.00 Registráciaúčastníkov a ranná káva

09.00 – 09.10 Otvorenie konferencie

Jozef Šupšák , šéfredaktor eFocus video

09.10 – 09.50 Keynote: príprava IT odborníkov, aké profesie a odbornosti v blízkej budúcnosti vlastne potrebujeme? Čo ukázala rozsiahla analýza českého trhu vzdelávania a potrieb zamestnávateľov

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Vysoká škola ekonomická Prahaprezentacia video Takto si to prestavujeme my I.

Aký by mal byt efektívny model spolupráce slovenských univerzít a fakúlt s najväčšími IT zamestnávateľmi. Čo sa osvedčuje, čo nám chýba… Prezentácie zástupcov vysokých škôl

09.50 – 10.05 Technická univerzita Košice

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc ., rektor prezentácia video

10.05 – 10.20 Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc., dekan prezentaciavideo

10.20 – 10.35Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity

Prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., dekanprezentacia video 10.35 – 10.50Prestávka na kávu 10.50 – 11.05 Fakulta hospodárskej informatiky EU Bratislava

Prof. Ing. Peter Závodný, CSc., vedúci Katedry aplikovanej informatikyprezentáciavideo

11.05 – 11.20 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., Katedra informatikyprezentácia video

11.20 – 11.35 Fakulta prírodných vied/Ekonomická fakulta Univerzity M. Bela

Doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, vedúci Katedry informatiky Fakulty prírodných vied, Doc. Ing. Ján Hudec ,CSc ., vedúci Katedry kvantitatívnych metód a informatiky Ekonomickej fakultyprezentácia video

11.35 – 11.50 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., riaditeľ Ústavu informatikyprezentácia video

11.50 – 12.50Panelová diskusia “Čo očakávajú vysoké školy od IT zamestnávateľov” video V paneli zástupcovia vysokých škôl (J. Voříšek, A. Čižmár, K. Matiaško, P. Závodný, B. Rovan, J. Hudec, G. Semanišin, J. Michálek – Ministerstvo školstva SR). Otázky z pléna kladú zamestnávatelia.Panel vedie: prof. Ľ. Molnár

12.50 – 13.50 OBED Takto si to predstavujeme my II.

Aký by mal byt efektívny model spolupráce najväčších IT zamestnávateľov s vysokými školami. Čo sa osvedčilo, čo nám chýba…

13.50 – 14.20Z nuly na tisíc (zamestnancov). Ako to robíme my .Spolupráca T-Systems Slovakia auniverzít v Košiciach aPrešove. Jozef Ondáš , generálny riaditeľ T-Systems Slovakiaprezentácia video 14.20 – 14.35Karol Wicklein , HR Manager Hewlett-Packard Slovenskoprezentácia video 14.35 – 14.50Martin Nemeček, IBM Slovakia University Relations Ambassador prezentácia video

14.50 – 15.05 Otakar Smolík, Senior Vicepresident Business Development, Ness Europe prezentácia video 15.05- 15.20 Milan Drobný, výkonný riaditeľ PosAm prezentácia video 15.20- 15.35 Denisa Očenášová Moravská, riaditeľka pre ľudské zdroje Soitronprezentácia video

15.35 – 15.50František Jakab, Košice IT Valley prezentácia video 15.50 -16.00 Prestávka na kávu

16.00 – 17.00Panelová diskusia “Čo očakávajú zamestnávatelia odvysokých škôl” video

V paneli vystúpia zástupcovia IT zamestnávateľov (J. Hinca-HP, V. Birnstein-IBM, M.Drobný-PosAm, O. Smolík-Ness, P. Prónay-Siemens, F. Jakab-Košice IT Valley, M. Janušová-Ministerstvo práce, sociálnach vecí a rodiny SR). Otázky z pléna kladú zástupcovia vysokých škôl. Panel vedie: J. Ondáš17.00- 17.10 Záver oficiálnej časti konferencie.

17.10 – 18.00Networking. Neformálne stretnutie účastníkov.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Generálny partner konferencie

Hlavní partneri konferencie :

Partneri konferencie

Image gallery

PDF attachement

Attachement #1
Attachement #2
Attachement #3
Attachement #4
Attachement #5
Attachement #6
Attachement #7
Attachement #8
Attachement #9
Attachement #10
Attachement #11
Attachement #12
Attachement #13
Attachement #14
Attachement #15


Write review