Konsolidácia a riadenie infraštruktúry

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

KONSOLIDÁCIA A RIADENIE INFRAŠTRUKTÚRY. Podľa prieskumu Forrester Research sú najvyššie priority CIO nasledujúce: 1. Zladenie a prenos hodnoty IT do procesov spoločnosti. 2. Zlepšenie vlastných procesov. 3. Zlepšenie akčnosti IT a ich schopnosti rýchlej reakcie na potreby obchodu. Okrem týchto priorít  sa CIO budú venovať predovšetkým zlepšeniu produktivity zamestnancov, zlepšeniu spokojnosti zákazníkov a koncových používateľov, nasadzovaniu nových aplikácií a tiež zlepšovaniu celofiremných procesov

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.