Moderná podniková architektúra a jej úloha v riadení rozvoja IT

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Moderná podniková architektúra a jej úloha v riadení rozvoja IT. Výsledkom extenzívneho rozvoja podnikových informačných systémov v posledných desiatich rokoch je často veľmi komplexné, nákladné a ťažko riaditeľné portfólio aplikácii. Či už príčinou tohto stavu bolo decentralizované rozhodovanie alebo rozličné taktické opatrenia v minulosti, realita je neúprosná – rýchla a efektívna odpoveď na nové podnikateľské požiadavky začína byť čoraz väčším problémom. Ukazuje sa, že dobre zvládnutá podniková architektúra (Enterprise Architecture) má v riadení ďalšieho rozvoja IT podniku nezastupiteľnú úlohu.

Moderná podniková architektúra a jej úloha v riadení rozvoja IT

Výsledkom extenzívneho rozvoja podnikových informačných systémov v posledných desiatich rokoch je často veľmi komplexné, nákladné a ťažko riaditeľné portfólio aplikácii. Či už príčinou tohto stavu bolo decentralizované rozhodovanie alebo rozličné taktické opatrenia v minulosti, realita je neúprosná – rýchla a efektívna odpoveď na nové podnikateľské požiadavky začína byť čoraz väčším problémom. Ukazuje sa, že dobre zvládnutá podniková architektúra (Enterprise Architecture) má v riadení ďalšieho rozvoja IT podniku nezastupiteľnú úlohu.

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY ROZVOJA IT

V súčasnosti sú IT oddelenia vystavené značnému tlaku zo strany top manažmentu. Ten je nespokojný so súčasnou výkonnosťou IT oddelení, keďže mu nie sú jasné biznis prínosy generované IT oddelením. Stále existuje príliš veľa projektov, ktoré nedodali očakávané prínosy alebo boli predčasne ukončené. IT vykazuje veľmi vysoké prevádzkové náklady a nedokáže sa vysporiadať s očakávanými biznis zmenami bez ďalšieho zvyšovania nákladov. Aplikačná architektúra je často heterogénna, obsahuje veľmi veľa samostatných aplikácii (aplikačné silá) a vykazuje nízku úroveň štandardizácie. Tieto symptómy dopĺňajú tradičné slabiny podnikov v oblasti informačnej bezpečnosti, napr. v oblasti správy identít a prístupov. Ako sa vysporiadať s týmito problémami a efektívne riadiť rozvoj podnikového IT?

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review