Nadešel čas řešit podnikový informační systém na jiném principu?

16. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [1]

Mnoho podniků u nás i ve světě přehodnocuje přístup k vývoji a provozu informačního systému a hledá cesty jak mít náklady na informační systémy a informační a komunikační technologie (IS/ICT) pod lepší kontrolou. Roste odpor k financování rozsáhlých projektů a naopak roste snaha o pečlivější analýzu návratnosti investic do IS/ICT. To vede k úvahám o změně dosud používaných principů vývoje a provozu IS - velmi přitažlivou eventualitou začíná být model software jako služba (Software as a Service, SaaS).

This article is paid. Subscribe to access paid

Komentáre čitateľov

  • Komentujem platený článok

    Publish 05. 20. 2009 | Kreadmin