Niekoľko rád pre úspešnú implementáciu ITIL disciplín

25. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Niekoľko rád pre úspešnú implementáciu ITIL disciplín. ITIL – The IT Infrastructure Library implementujú organizácie po celom svete s úmyslom vylepšiť firemné procesy ktoré sa podieľajú na dodávke IT služieb. Témy ako Service Desk, Incident Management, Service Level Agreement, Change Management a podobné sa postupne udomácňujú aj v slovenských firmách.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.