ODBORNÝ SEMINÁR O PROJEKTOVOM RIADENÍ

02. 12. 2008 | 12/2008 | Comments [0]

Spoločnosť pre projektové riadenie.

Spoločnosť pre projektové riadenie organizuje: ODBORNÝ SEMINÁR OPROJEKTOVOM RIADENÍ

spojený so

SLÁVNOSTNÝM SPOLOČENSKÝM VEČEROM

Pri príležitosti osláv 10. rokov SPPR ako člena IPMA

Vdňoch 12. a 13. decembra 2008 sa vpriestoroch hotela Sorea Sĺňava Piešťany (www.sorea.sk) uskutoční tradičné odborné podujatie pre všetkých profesionálov zoblasti projektového riadenia. Apretože usporiadateľ – Spoločnosť pre projektové riadenie, slávi 10 rokov svojej súčasnej existencie ako člena medzinárodnej organizácie International Project Management Association – IPMA, súčasťou akcie bude aj slávnostný večer, na ktorý sú pozvaní všetci členovia.

Predbežný program podujatia:

Piatok 12.12.2008

9:00 – príchod a registrácia účastníkov.

9.30 – odborný seminár oprojektovom riadení 13.30 – obed 14.30 – možnosť stretnutí odborných skupín, relaxačné aktivity

19,00 – zahájenie slávnostného večera pri príležitosti 10. rokov SPPR ako člena IPMA

Sobota 13.12.2008

10,00 – Valné zhromaždenie SPPR

12,00 – Obed, ukončenie podujatia

Podrobnosti kpodujatiu budú zverejnené na web stránke SPPR – www.sppr.sk

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review