Outsourcing – nové príležitosti

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Outsourcing – nové príležitosti. Príčinou, prečo sa spoločnosť rozhodne pre outsourcing, je často záujem znížiť vnútropodnikové náklady, efektívnejšie využiť pracovnú silu, kapitál, technológie a zdroje a podobne. Dôvodov na využitie outsourcingu je viac, avšak najdôležitejším z nich stále zostáva zníženie nákladov.

Outsourcing – nové príležitosti

Príčinou, prečo sa spoločnosť rozhodne pre outsourcing, je často záujem znížiť vnútropodnikové náklady, efektívnejšie využiť pracovnú silu, kapitál, technológie a zdroje a podobne. Dôležité je uvedomiť si, že outsourcing sa stal súčasťou podnikateľského slovníka už v 80. rokoch minulého storočia. Dôvodov na využitie outsourcingu je viac, avšak najdôležitejším z nich stále zostáva zníženie nákladov. Na druhom mieste so 41 percentami je flexibilita vo zvyšovaní či znižovaní kapacity IT. Začína byť veľmi dôležitá, lebo nevieme, aké nároky budú zajtra.

V strednej Európe má využívanie outsourcingu aj iné súvislosti. Ide napríklad aj o vyššiu kvalitu, prístup k najnovším technológiám, o právny podklad dodávok služieb, čo sa nedá robiť v rámci vlastnej firmy, ale aj o využívanie časových posunov na dodávky služieb 24 hodín denne a 7 dní v týždni, či dokonca o celoročný letný režim pri využití rozdielov medzi severnou a južnou pologuľou. Taktickým cieľom outsourcingu môže byť aj úsilie rýchlo si uvoľniť kapitál, ktorý potrebujeme napríklad na ďalšie nové investície do firmy.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review