Pravidlo 80/20 – Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Pravidlo 80/20 – Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím. Pravidlo 80/20 uvádza, že existuje vnútorne daná nerovnováha medzi príčinami a výsledkami, vstupmi a výstupmi, úsilím a odmenou – 80 percent výstupov je výsledkom 20 percent vstupov a 80 percent výsledkov vzniká z 20 percent príčin. Podnikanie platnosť pravidla 80/20 už potvrdilo a na základe mnohých prípadov sa stal všeobecne známym faktom.

Pravidlo 80/20 – Umění dosáhnout co nejlepších výsledků s co nejmenším úsilím

Pravidlo 80/20 uvádza, že existuje vnútorne daná nerovnováha medzi príčinami a výsledkami, vstupmi a výstupmi, úsilím a odmenou – 80 percent výstupov je výsledkom 20 percent vstupov a 80 percent výsledkov vzniká z 20 percent príčin. Podnikanie platnosť pravidla 80/20 už potvrdilo a na základe mnohých prípadov sa stal všeobecne známym fakt, že 20 percent výrobkov, ktoré organizácie vyrábajú, im prináša 80 percent zisku, 20 percent zákazníkov vytvára 80 percent tržieb organizácie a 20 percent výrobkov a zákazníkov tiež obvykle vytvára 80 percent ich zisku.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review