Prezentácie z konferencie AKO PREŽIŤ (KRÍZU) – NOVÉ VÝZVY A STRATÉGIE PRE IT A PODNIKOVÚ INFORMATIKU

10. 02. 2009 | 2/2009 | Comments [0]

Prezentácie z konferencie: AKO PREŽIŤ (KRÍZU)- NOVÉ VÝZVY A STRATÉGIE PRE IT A PODNIKOVÚ INFORMATIKU Kľúčové postupy, prístupy a technológie nevyhnuté pre podnikovú informatiku, aby čo najviac eliminovala dopady hospodárskej krízy Termín konania: 19.3.2009, kongresové centrum hotela Holiday Inn, Bajkalska 23/A, Bratislava

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.