Procesné riadenie si vyžaduje zmenu myslenia

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Procesné riadenie si vyžaduje zmenu myslenia. Bankový sektor patrí u nás k odvetviam, ktoré dlhodobo, cielene a vždy medzi prvými implementujú najmodernejšie informačno-komunikačné technológie. Zaiste aj preto, že najlepšie poznajú cenu peňazí, vedia aký silný nástroj efektívnosti, produktivity a inovatívnosti sú technológie a moderná infraštruktúra.

Procesné riadenie si vyžaduje zmenu myslenia

Bankový sektor patrí u nás k odvetviam, ktoré dlhodobo, cielene a vždy medzi prvými implementujú najmodernejšie informačno-komunikačné technológie. Zaiste aj preto, že najlepšie poznajú cenu peňazí, vedia aký silný nástroj efektívnosti, produktivity a inovatívnosti sú technológie a moderná infraštruktúra. Slovenská záručná a rozvojová banka sa radí medzi tie inštitúcie, ktoré svoje ciele a stratégiu spájajú aj s hlbším poznaním vnútorných procesov a ich optimálnym riadením.

Mgr. Peter Paprskár, riaditeľ odboru informačných systémov v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke ilustruje na príklade svojho pracoviska ako sa dajú moderne riadiť IT služby a aký efekt to banke prinesie.

– Už sám šéf informatiky môže pozitívne, ale aj negatívne ovplyvniť úspešnosť firmy, v ktorej pracuje. Pri nesprávnom návrhu a riadení procesov v oblasti informačných technológií môže spoločnosť dokonca vážne poškodiť. Nestačí byť len dobrým odborníkom so znalosťami z IT, ale je potrebné veľmi dobre poznať procesy v spoločnosti, jej ciele a stratégiu. Slovom, riaditeľ pre informatiku musí byť zdatný v ekonomike procesov súvisiacich s IT a nemôže sa dať zmiasť „prevádzkovou slepotou“, čiže uspokojením sa s tým, ako to doteraz funguje. Musí hľadať lepšie, optimálne riešenia v trojuholníku: služba, efektivita a cena. Ako je známe, najväčším problémom v organizáciách podobného typu však býva rozsiahla heterogénna infraštruktúra, ktorá si vyžaduje komplikovanú správu a nemalé množstvo finančných prostriedkov. Z tohto pohľadu pokladám za najdôležitejšie zachovanie homogénnosti prostredia a nákladov v rozumnej miere, optimalizáciou IT infraštruktúry, ktorá sa zmení z nákladovej položky na nástroj, ktorý redukuje objem a náklady na prevádzku IT.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review