Projektové riadenie na Slovensku - prieskum

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Projektové riadenie. Spoločnosť pre projektové riadenie (www.sppr.sk) v spolupráci s nezávislým časopisom eFocus (www.efocus.sk) uskutočnila pred dovolenkovým obdobím zaujímavý prieskum. Cieľom bolo zmapovať situáciu v základných otázkach projektového riadenia na Slovensku a v konečnom dôsledku podporiť nahrdazovanie laických prístupov k riadeniu projektov procesmi, metódami a nástrojmi profesionálneho projektového riadenia.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.