QAD do kovovýroby

13. 11. 2008 | 10/2008 | Comments [0]

Spoločnosť Kovop vyrába na Zlínsku kovové konštrukcie pre stavebníctvo, vzduchotechnické lišty a rohovníky, žalúziové siete na kombajny, spracováva plech ohýbaním, strihaním a rezaním, napríklad plazmovým oblúkom alebo kyslíkovým horákom. Súčasný informačný systém, ktorý Kovop používal, prestal vyhovovať stále narastajúcemu počtu zákaziek a súvisiacim činnostiam.

QAD do kovovýroby

Spoločnosť Kovop vyrába na Zlínsku kovové konštrukcie pre stavebníctvo, vzduchotechnické lišty arohovníky, žalúziové siete na kombajny, spracováva plech ohýbaním, strihaním arezaním, napríklad plazmovým oblúkom alebo kyslíkovým horákom. Súčasný informačný systém, ktorý Kovop používal, prestal vyhovovať stále narastajúcemu počtu zákaziek asúvisiacim činnostiam. Preto vedenie spoločnosti rozhodlo ojeho generačnej výmene avjúli Kovop vyhlásil verejnú obchodnú súťaž na dodanie ERP systému, vrátane potrebného hardwaru. Verejná súťaž bola fundovane zadaná so zámerom čerpať dotácie zfondov EU programu ICT snáročne formulovanými kritériami na systém adodávateľa. Obchodnej súťaže sa zúčastnil celý rad dodávateľov podnikových systémov. Víťazom bola vyhlásená Minerva Česká republika sERP systémom QAD Enterprise Akpplications, ktorá najlepšie spĺňala kritériá vo všetkých smeroch zadania.

Minerva ČR vpozícii systémového integrátora zaisťuje komplexnú dodávku softwarových produktov aHW prvkov vrátane služieb. ERP systém bude riadiť akontrolovať činnosti vo všetkých častiach podniku (výroba, distribúcia afinancie), personálna oblasť bude využívať moduly Riadenie ľudských zdrojov, Mzdy aDochádzka. Vcelej výrobe adistribúcii bude zavedená evidencia tovaru amateriálu čiarovými kódmi, vybudovaná rádiofrekvenčná sieť adodané čítačky čiarových kódov. Vo výrobe Minerva zavedie okamžitú vizualizáciu hlásenej práce sväzbou na systém, pomocou ktorého budú môcť vedúci pracovníci operatívne riadiť výrobu. Zamestnanci Kovopu budú komunikovať so svojimi odberateľmi vďaka EDI.Projekt ráta sbudúcim rozšírením vďalších etapách, ktoré môžu zahrňovať zavedenie CAD systému na návrh adesign nových výrobkov apokročilých metód plánovania (APS).

Spoločnosť MINERVA je výhradným poskytovateľom podnikových aplikácií firmy QAD vČR aSR apôsobí tiež ako distribútor QAD vo východnej Európe.


Write review