Riadenie IT služieb

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Riadenie IT služieb. Je prirodzenou charakteristikou myšlienok, procesov, štruktúr a funkcií, že časom dozrievajú tak, ako sa vyvíjajú požiadavky na ne kladené. To je pravdou rovnako aj pre Riadenie IT (angl. IT Governance) a tomu príslušné organizačné štruktúry a roly.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.