S&T Varias predstavuje nové kompetenčné centrum IBM Customer Competence Center

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

S&T Varias predstavuje nové kompetenčné centrum IBM Customer Competence Center. Koncom roku 2007 spoločnosť S&T Varias s. r. o. otvorila svoje prvé kompetenčné centrum na Slovensku (SAP IS CC), ktoré malo za úlohu ponúknuť svojim zákazníkom praktické riešenia správy podnikových dokumentov SAP. Pozornosť sa osobitne venovala archivácii SAP transakčných dát, správe tlačových úloh a spracovaniu prichádzajúcich dokumentov.

S&T Varias predstavuje nové kompetenčné centrum IBM Customer Competence Center

Koncom roku 2007 spoločnosť S&T Varias s. r. o. otvorila svoje prvé kompetenčné centrum na Slovensku (SAP IS CC), ktoré malo za úlohu ponúknuť svojim zákazníkom praktické riešenia správy podnikových dokumentov SAP. Pozornosť sa osobitne venovala archivácii SAP transakčných dát, správe tlačových úloh a spracovaniu prichádzajúcich dokumentov. Spomínané riešenia navrhli konzultanti a architekti spoločnosti S&T a zároveň sa optimalizovalo nad infraštruktúrami, ktoré boli založené na technológiách IBM a EMC².

Úspešnosť centra podporili aj kompletné služby a doplňujúce riešenia v oblastiach:

• Outsourcingových aktivít archivácie SAP

• Plánovania migrácie

• Porovnávacie testy a skúšky výkonu

• Inštruktáže, semináre a workshopy pre zákazníkov

• Školenia

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review