SOA: vítejte ve (virtuální) realitě!

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

SOA: vítejte ve (virtuální) realitě! Trh s řešeními SOA se dnes všeobecně zaměřuje na vývoj, provoz, správu a optimalizaci softwaru utvářejícího síť volně provázaných podnikových služeb. V této síti mohou být odlišné služby spojeny do širších, kompozitních aplikací tak, že každá služba může být opakovaně použita v rámci dalších kompozitních aplikací.

SOA: vítejte ve (virtuální) realitě!

Cílem tohoto příspěvku je podívat se na architekturu SOA z určitého nadhledu a okomentovat současné přístupy softwarových dodavatelů a potenciálních zákazníků. Autor přitom vychází z praktických zkušeností z českých i zahraničních integračních projektů i z některých zahraničních analýz.

Trh s řešeními SOA se dnes všeobecně zaměřuje na vývoj, provoz, správu a optimalizaci softwaru utvářejícího síť volně provázaných podnikových služeb. V této síti mohou být odlišné služby spojeny do širších, kompozitních aplikací tak, že každá služba může být opakovaně použita v rámci dalších kompozitních aplikací. Taková řešení se často nabízejí jako jediná sada – pokud jsou důsledně dodržovány oborové standardy, lze většinu funkcí zakoupit a provozovat od různých dodavatelů na různých platformách.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review