Technologické trendy a ich dopady na podnikanie v nasledujúcich rokoch

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Technologické trendy a ich dopady na podnikanie v nasledujúcich rokoch. Informačné technológie neustále rozširujú svoj záber, inšpirované nápadmi rastúceho počtu používateľov, novými podnikateľskými príležitosťami ale napríklad aj rastúcim apetítom verejnej správy po vyspelých nástrojoch. Na druhej strane existuje fenomén internetových používateľov, ktorí sú schopní vytvoriť nové štandardy v priebehu niekoľkých mesiacov, nie rokov.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.