Termín středoevropského logistického kongresu EASTLOG se přesouvá na konec května

04. 02. 2009 | 2/2009 | Comments [0]

Termín středoevropského logistického kongresu EASTLOG se přesouvá na konec května. Nový termín: 27. – 29. května 2009, TOP Hotel Praha.Společnost ATOZ reaguje na současnou situaci na trhu změnou termínu jedné znejvýznamnějších odborně-společenských akcí pro logistické odborníky vregionu střední Evropy – kongresu EASTLOG. Na otázky, proč se ktomuto kroku ATOZ odhodlal, odpovídá vedoucí realizačního týmu kongresu Petr Hulec.

Proč jste se rozhodli posunout termín kongresu na konec května?

Rozhodli jsme se reagovat na současnou situaci na trhu. Společnosti, se kterými jednáme o spolupráci na kongresu, čekají, jak se bude v prvním čtvrtletí letošního roku vyvíjet logistický trh a jaký vliv na ně bude mít současný pokles průmyslu. Vzhledem ktomu, že naše společnost ATOZ je orientovaná na produkty B2B charakteru, musíme pružně reagovat na vývoj sektoru, ve kterém podnikáme. Posunutí termínu nám rovněž přinese časový prostor pro skutečnou analýzu dopadů ekonomické krize na celý logistický obor, čemuž pak můžeme lépe přizpůsobit program kongresu – zejména v rámci konference. A to od nás logističtí manažeři čekají. Včasném dubnovém termínu je jakákoliv analýza reálně nemožná a prognózy trhu předčasné.

Nebojíte se, že se momentální krize podepíše na nižší návštěvnosti kongresu?

Vycházíme ze skutečnosti, že právě vnepříznivé ekonomické situaci je důležitější než kdy jindy, aby se logističtí odborníci setkávali, podělili se o své zkušenosti a získali informace, které jim pomohou období krize přečkat. Neméně důležité je, aby byla krize vnímána nejen jako hrozba, ale aby vní firmy hledaly možné příležitosti. Jak se naopak na trhu uplatnit nebo jakým způsobem předhonit konkurenci. Vdobě, kdy ostatní mlčí, může být právě vhodná doba kprezentaci a vůbec ke zviditelnění společnosti. Jak využít období recese kvlastnímu rozvoji a strategii, je téma, kterému bychom se rádi na kongresu více věnovali.

Na jaká témata tedy bude letošní EASTLOG zaměřený?

Současná ekonomická krize postihla velmi silně celý logistický obor. Chceme proto přizpůsobit témata konferenčního programu této realitě. Naším cílem je rozebrat momentální situaci a naznačit cesty možného vývoje. Jednoznačně můžeme říct, že nejvyhledávanějšími tématy budou ta, která se zaměří na zvyšování efektivity a optimalizaci procesů, proto jim chceme věnovat větší prostor. Na konferenci vystoupí i několik zahraničních hostů, kteří se podělí o zkušenosti sekonomickou krizí zjiných zemí. Naším cílem je zachovat co nejpozitivnější duch kongresu, a proto chceme zaměřit především na to, co funguje dobře a co nás může inspirovat – nové technologie, případové studie, inovační řešení a další možnosti rozvoje.

Co návštěvník kongresu získá?

Získá aktuální informace o momentálním stavu logistického oboru. Získá přehled o alternativách dalšího vývoje a vneposlední řadě získá cenné informace, jak čelit nástrahám ekonomické krize. Nezapomene ovšem ani na oblíbené případové studie – tedy konkrétní informace o optimalizačních a efektivních procesech vlogistice. Ukážeme několik významných logistických projektů středoevropského významu. A samozřejmě obchodní kontakty – ty budou letos důležitější než kdykoliv předtím.

Kontakt na organizátora:ATOZ EVENT, s.r.o.

Petr Hulec, petr.hulec@atoz.cz

Irena Seibertová, irena.seibertova@atoz.cz

www.eastlog.biz


Write review