Trendy v oblasti riadenia projektov

16. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Trendy v oblasti riadenia projektov. Drvivá väčšina nasadení informačných a komunikačných technológií a systémov prebieha formou projektov. Preto sú trendy v oblasti projektového riadenia nesporne zaujímavou témou aj pre IT manažérov a odborníkov. Tento článok načrtáva tie z nich, ktoré sa podľa názoru autora v najbližších dvoch rokoch prejavia najviac.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.