Utility computing – revolučný koncept už na dosah

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Utility computing – revolučný koncept už na dosah. Hovorí Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ SOITRON, a. s.:"Stále častejšie vidíme, že výrobcovia sa usilujú za pekne znejúce marketingové slogany schovať normálny inovačný cyklus, ktorý by bez toho trh len sotva upútal. Niektorí sú úspešnejší a vznikne prakticky nový trh – dobrým príkladom je Cisco s „Unified Communication” konceptom. Na druhej strane vznikajú trendy ako keby mimovoľne – sociálne siete, video na Youtube. Čoraz menej ľudí sa však zaujíma o to, akú má daný produkt či služba architektúru, dôležité sú vlastnosti a schopnosti.

Utility computing – revolučný koncept už na dosah

Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ SOITRON, a. s.

Trendy v ICT sú a určitý čas ešte aj budú módne, a teda „trendy”. Stále častejšie vidíme, že výrobcovia sa usilujú za pekne znejúce marketingové slogany schovať normálny inovačný cyklus, ktorý by bez toho trh len sotva upútal.

Niektorí sú úspešnejší a vznikne prakticky nový trh – dobrým príkladom je Cisco s „Unified Communication” konceptom. Na druhej strane vznikajú trendy ako keby mimovoľne – sociálne siete, video na Youtube. Čoraz menej ľudí sa však zaujíma o to, akú má daný produkt či služba architektúru, dôležité sú vlastnosti a schopnosti. Myslím, že to je jeden z najdôležitejších posunov, ktoré dnes sledujeme a bude ešte silnejší. S tým priamo súvisí aj úsilie výrobcov skryť zložitosť technológií za intuitívne ovládanie a následne druhý, nie možno až taký viditeľný trend, ale o to dôležitejší je dosiahnuť, aby technológie boli jednoduchšie spravovateľné a udržiavateľné.

PDF attachement

Attachement #1
Attachement #2


Write review