Užívatelia QAD EA získavajú najviac prínosov s najnižšími nákladmi

08. 09. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Prieskum analytickej spoločnosti Aberdeen Group, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 600 spoločností zistil, že produkty QAD poskytujú najviac prínosov s najnižšími nákladmi na užívateľa.

Užívatelia QAD EA získavajú najviac prínosov snajnižšími nákladmi Prieskum analytickej spoločnosti Aberdeen Group, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 600 spoločností zistil, že produkty QAD poskytujú najviac prínosov snajnižšími nákladmi na užívateľa.

Spoločnosť QAD, partner Minervy, poskytujúca podnikový software aslužby pre nadnárodné výrobné podniky bola uznaná ako dodávateľ snajvyššími prínosmi pre stredne veľkých výrobcov snajnižšími celkovými nákladmi na užívateľa medzi hodnotenými dodávateľmi ERP vnajnovšej štúdii „The Total Cost of ERP Ownership in Mid-Size Companies”, ktorá bola uverejnené vjúli 2008 analytickou spoločnosťou Aberdeen Group.Aberdeen začlenil do prieskumu viac ako 600 spoločností sročnými obratom medzi 50 miliónmi ajednou miliardou amerických dolárov aby zistil, aké prínosy zERP systémov vpodnikaní očakávajú spoločnosti tejto veľkosti aza aké náklady. Štúdia posudzovala ako hĺbku ašírku funkcionality, tak náklady na ERP (SW, služby amaintenance). Systém QAD EA sa tu ukázal ako systém, ktorý prináša vpriemere maximum prínosov vpodnikaní vsegmente tejto veľkosti snajnižšími nákladmi na užívateľa vsledovaných výkonoch voblastiach, ako sú zníženie zásob, zníženie prevádzkových aadministratívnych nákladov súčasne so zlepšeniami voblastiach online dodávok azhody rozvrhov.„Táto štúdia sleduje bežné ukazovatele, typicky používané vo vybraných ERP systémoch, na určenie prínosov vpodnikaní výrobcov“, povedala Cindy Jutras, viceprezidentka ariaditeľka skupiny Aberdeen Group.

„Na základe tejto analýzy sme zistili, že užívatelia zo systému QAD vstredne veľkých podnikoch vykazujú najvyššie priemerné zlepšenie za najnižšie náklady na užívateľa.“Začiatkom tohto roka uvoľnila spoločnosť QAD novú verziu svojho nosného produktu podnikového systému QAD Enterprise Applications 2008. QAD EA 2008 spĺňa očakávania užívateľov aplikácií novej generácie viac intuitívnym poňatím. Táto rozšírená verzia zlepšila možnosti vo finančnom riadení, zákazníckom riadení, výrobe/distribúcii, riadení dodávateľského reťazca aslužieb apodpory.

Spoločnosť MINERVA je výhradným poskytovateľom podnikových aplikácií firmy QAD vČR aSR apôsobí tiež ako distribútor QAD vo východnej Európe.Minerva je organizácia úzko orientovaná na zákazníka, ktorá pomáha výrobným a distribučným spoločnostiam zlepšiť ich celkové riadenie podniku sväčšou efektívnosťou, kontrolou a produktivitou implementáciou informačných systémov. Minerva je schopná ponúknuť svojim zákazníkom všetky služby od inštalácie softwaru a poradenstva až po systémovú integráciu a e-business riešenia svetovej triedy. Dlhoročné skúsenosti na trhu plánovania podnikových zdrojov (ERP) a viac ako 100 spoločností, ktoré používajú informačný systém QAD Enterprise Applications (predtým MFG/PRO) vČeskej republike, na Slovensku, vRusku, na Ukrajine avLitve potvrdzujú, že spokojnosť zákazníka je pre Minervu záväzkom.

Viac informácií nájdete na www.minerva-is.eu.


Write review