V E.ON IS Slovakia má ITIL dvere už otvorené

26. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

V E.ON IS Slovakia má ITIL dvere už otvorené. Spoločnosť E.ON IS Slovakia má tak trocha výsadné postavenie v porovnaní s inými IT firmami u nás. Je súčasťou veľkej nadnárodnej skupiny E.ON IS so sídlom v Nemecku a ďalšími pobočkami v Českej republike, Maďarsku, Veľkej Británii, Rumunsku a Bulharsku.

V E.ON IS Slovakia má ITIL dvere už otvorené

Spoločnosť E.ON IS Slovakia má tak trocha výsadné postavenie v porovnaní s inými IT firmami u nás. Je súčasťou veľkej nadnárodnej skupiny E.ON IS so sídlom v Nemecku a ďalšími pobočkami v Českej republike, Maďarsku, Veľkej Británii, Rumunsku a Bulharsku. Na Slovensku so svojimi 100 zamestnancami poskytuje komplexné IT služby pre domáci energetický priemysel. Medzi jej zákazníkov patria najmä podniky skupiny E.ON, ale aj spoločnosti mimo koncernu. Vznikla v roku 2003 po privatizácii Západoslovenskej energetiky a vstupe strategického investora E.ON na slovenský trh.

E.ON IS Slovakia so širokým záberom poskytovaných IT a konzultačných služieb pokrýva všetky obchodné procesy energetických spoločností. Portfólio zahŕňa celý hodnotový reťazec poskytovateľa IT služieb: strategické poradenstvo, implementáciu (vývoj, parametrizáciu a systémovú integráciu), prevádzku hardvérových a softvérových systémov, aplikačnú podporu a služby zákazníkom.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review