Zákazník očakáva viac úžitku za menej peňazí

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [1]

Zákazník očakáva viac úžitku za menej peňazí. Hovorí Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm:"V súvislosti s IT dnes a aj na najbližšie roky bude určite platiť jedno: zákazník očakáva, že bude permanentne dostávať viac úžitku za menej peňazí. Už päťdesiat rokov sa sektoru informačných technológií toto globálne očakávanie darí viac či menej napĺňať. Druhý trend, ktorý je taktiež viditeľný: informačné technológie presakujú stále hlbšie do vnútorných procesov u zákazníka, hlbšie zasahujú do komunikácie dodávateľa s jeho zákazníkom."

Zákazník očakáva viac úžitku za menej peňazí

Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm

Ako by sa mohli informačné technológie na Slovensku vyvíjať v najbližších dvoch rokoch, prípadne za horizontom roku 2010, aké technologické príležitosti slovenský trh čakajú, aké biznis príležitosti z toho plynú, ale aj prípadne aké riziká sú s tým spojené?

Keby ste mi túto otázku položili pred dvoma mesiacmi, keď sa zdalo, že dopady celosvetovej finančnej krízy na Slovensko budú minimálne, tak by som bol oveľa sebavedomejší v prognózovaní. Za tejto situácie som dosť opatrný predpovedať v IT niečo, čo sa môže vplyvom globálnych okolností aj na Slovensku zásadne zmeniť. Sú však určité univerzálne trendy, ktoré globálna kríza nezasiahne, pretože vyplývajú z logiky vecí tak, ako sa informačné technológie vyvíjajú, tak, ako sa stavajú neoddeliteľnou súčasťou biznisu akejkoľvek spoločnosti.

V súvislosti s IT dnes a aj na najbližšie roky bude určite platiť jedno: zákazník očakáva, že bude permanentne dostávať viac úžitku za menej peňazí. Už päťdesiat rokov sa sektoru informačných technológií toto globálne očakávanie darí viac či menej napĺňať. Druhý trend, ktorý je taktiež viditeľný: informačné technológie presakujú stále hlbšie do vnútorných procesov u zákazníka, hlbšie zasahujú do komunikácie dodávateľa s jeho zákazníkom. Ak chce zákazník viac úžitku za menej peňazí, to ešte neznamená, že nevyhnutné výdavky do oblasti IT budú klesať. Znamená to len toľko, že zákazník väčšinou očakáva, aby za tú istú úžitkovú hodnotu v priebehu niekoľkých rokov vynaložil menej peňazí. A to, čo ušetrí, plus niečo navyše, dá do nových oblastí, do podpory nových procesov, ktoré dovtedy informačnými technológiami pokryté nemal.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review