Zavádzame ITSM podľa modelu ITIL

25. 10. 2008 | 9/2008 | Comments [0]

Zavádzame ITSM podľa modelu ITIL. O modeli riadenia IT služieb podľa ITIL už bolo povedané a napísané veľa. Články a vystúpenia evanjelizátorov presviedčajú odbornú verejnosť, že ITIL je zázračným všeliekom na všetky IT choroby podnikov a organizácií (aj tých slovenských), že ITIL už každý pozná a že podnik, ktorý ho nepoužíva, vlastne patrí medzi zaostalé.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.