Širokopásmový internet akceleruje vedomostnú ekonomiku

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Širokopásmový internet akceleruje vedomostnú ekonomiku. Švédsko a Holandsko majú najvýkonnejšie širokopásmové pripojenie v Európe. Celosvetovo vedie Japonsko. Vyplýva to zo štúdie, ktorá skúmala kvalitu širokopásmového prístupu spotrebiteľov k internetu v 42 krajinách Európy, Severnej Ameriky, v Brazílii, Rusku, Indii, Japonsku, Číne a ďalších štátoch OECD. Slovensko sa umiestnilo na 23. mieste.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.