ITIL V3 Road Show 2008

13. 03. 2008 | 3/2008 | Comments [0]

ITIL V3. Spoločnosť OMNICOM, s.r.o. organizuje v dňoch 7-15.apríla 2008 sériu seminárov o riadení IT služieb ITIL V3 Road Show vo vybraných krajských mestách SR. Seminár je cieľený najmä IT odborníkov zo stredne veľkých a veľkých podnikov v jednotlivých regiónoch SR, ktorí hľadajú odpovede na otázky typu:

ITIL V3 Road Show 2008 Spoločnosť OMNICOM, s.r.o. organizuje v dňoch 7-15.apríla 2008 sériu seminárov oriadení IT služieb „ITIL V3 Road Show“ vo vybraných krajských mestách SR.

Cieľom semináru je oboznámiť účastníkov s:

· Obsahom knižnice ITIL verzie 3 a rozdielmi ITIL V3 oproti ITIL V2

· Certifikačnou schémou ITSM jednotlivcov apodnikov (ISO/IEC: 20000) · Praktickým návodom na implementáciu disciplín ITIL do praxe

· Produktmi aslužbami spoločnosti OMNICOM voblasti ITIL školení aporadenstva pri implementácii ITIL

Seminár je cieľený najmä IT odborníkov zo stredne veľkých a veľkých podnikov vjednotlivých regiónoch SR, ktorí hľadajú odpovede na otázky typu:

  • Aký je reálny rozdiel medzi knižnicou ITIL verzia 2 averzia 3? Je nutné sa zaoberať ITIL V3? Stačí nám začať sprocesmi zITIL V2?
* Aké praktické kroky sú potrebné pri implementácii ITSM podľa ITIL do praxe? Komu na Slovensku sa to už podarilo? Sakými výsledkami? * Ako definovať víziu aako nastaviť stratégiu takejto výraznej zmeny vo fungovaní nášho IT? Sú na trhu dodávatelia – partneri schopní reálne pomôcť? * Aké sú vzory na popis IT služieb, ako má vyzerať Katalóg služieb? * Čo prinesie certifikácia podľa ISO2000? Aký je rozdiel medzi ITIL aISO20000? Seminár sa bude konať v nasledovných termínoch a lokalitách:

7.4.2008 pondelok B.BYSTRICA Hotel LUX

8.4.2008 utorok KOŠICE Gloria Palace

9.4.2008 streda PREŠOV Penzión Tavel

10.4.2008 štvrtok POPRAD Hotel Poprad

11.4.2008 piatok ŽILINA Hotel Galileo

15.4.2006 utorok BRATISLAVA NTC

Účasť na seminári je bezplatná.

Registrovať na seminár je možné cez online formulár na web portáli http://www.itsm.sk/. Čo je ITSM a ITIL ITSM je skratkou pre “IT Service Management”, čiže riadenie IT služieb.

ITIL (IT Infrastructure Library) je knižnica „Best Practice“ – najlepších skúseností zpraxe riadenie IT služieb (ITSM).

Kto je OMNICOM

OMNICOM, s.r.o. patrí k prvým spoločnostiam na slovenskom trhu, ktoré sa špecializovali na oblasť riadenia IT služieb (ITSM) a od roku 2005 prostredníctvom odborných konzultácií a školení uskutočňuje riešenia pre ITSM podľa rámca ITIL. Zaoberá sa tiež projektovým riadením podľa metodiky PRINCE2. Prevádzkuje najobsiahlejší a najvyhľadávanejší web portál, obsahujúci popis knižnice ITIL – www.itsm.sk. Bližšie informácie o spoločnosti nájdete na stránke www.omnicom.sk.

Odkazy

www.itsm.sk – špecializovaný webový priestor pre odbornú aj laickú verejnosť oproblematike ITIL/ITSM

www.omnicom.sk – stránky spoločnosti OMNICOM, s. r. o.

(Platený článok)

Image gallery


Write review