Konferencia Cisco Expo 2007

17. 05. 2007 | 5/2007 | Comments [0]

Konferencia Cisco Expo 2007. Začína sa ďalší ročník najväčšej konferencie o komunikačných technológiách na Slovensku. Účastníci konferencie si budú môcť vybrať z vyše 40 prezentácií, v ktorých domáci i zahraniční experti predstavia najnovšie riešenia, produkty a prípadové štúdie v informačných technológiách

Konferencia Cisco Expo 2007Po vlaňajšom premiérovom ročníku spoločnosť Cisco Slovakia predstaví súčasné trendy vo vývoji komunikačných technológií počas prestížnej konferencie Cisco Expo, vdňoch 23. a24. mája v Bratislave.

„Po úspechu konferencie vminulom roku sme opäť pripravili program, ktorý bude výnimočný svojim rozsahom ajvýznamom,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Cisco Slovakia Marcel Rebroš. Mottom druhého ročníka je slogan „Vitajte vsieti ľudí“. Podľa M. Rebroša vyjadruje nielen posun vo význame internetu akomunikačných technológií, keď sa zpasívnych užívateľov ľudia stávajú ich aktívnou súčasťou, ale tiež posun vportfóliu riešení, ktoré Cisco začalo ponúkať zákazníkom.Účastníci konferencie si budú môcť vybrať z vyše 40 prezentácií, vktorých domáci izahraniční experti predstavia najnovšie riešenia, produkty aprípadové štúdie vinformačných technológiách. Súčasťou prednášok budú ukážky implementácií anadstavbových aplikácií Cisco partnerov.

Vprograme figurujú témy ako prenos videa vIP sieťach, bezdrôtové technológie, IP telefónia, dátové centrá, ako aj najnovšie riešenia firmy Cisco voblasti tzv. Emerging Technologies ako Cisco Telepresence alebo Digital Media Systems. Program doplnia prednášky onasadzovaní technológií vinternej sieti spoločnosti Cisco. „Sme prvými používateľmi technológií, ktoré predávame našim klientom. Aj keď je to možno trochu neobvyklé, nové technológie, ktoré neprejdú pozitívnym hodnotením programu Cisco on Cisco, na trh neuvedieme,“ tvrdí technický riaditeľ Cisco Slovakia Roman Janovič.

Nová vízia spoločnosti Cisco

Za posledných dvadsať rokov sa Cisco stalo synonymom internetu. Spoločnosť Cisco verí, že internet mení spôsob akým ľudia pracujú, žijú, ako sa zabávajú avzdelávajú. Miliardy ľudí dnes komunikujú apracujú pomocou internetu, nezávisle od toho, kde sa nachádzajú, či už je to vich domovoch, práci, škole alebo na služobných cestách.„Plníme sľuby, ktoré sme dali na začiatku internetovej éry vdeväťdesiatych rokoch. Koncoví užívatelia si vsúčasnosti vytvárajú vlastné sociálne komunity, komunikujú prostredníctvom vlastných webových stránok, blogov, video správ aovplyvňujú spôsob, ako snimi firmy majú obchodovať. Avšetkých spája viac než fyzická sieť, dnes je to už osile ľudskej siete. Táto premena predstavuje vynikajúcu príležitosť pre Cisco pokračovať vbudovaní platformy nielen pre biznis ale ajzmenu životného štýlu,“ hovorí Marcel Rebroš.Vprvej etape svojho rozvoja siete umožňovali ľuďom s osobnými počítačmi vstupovať do sveta Internetu – formovali spôsoby prenosu dát, ktoré dali vzniknúť e-mailom, instant messagingu a ďalším webovým aplikáciám. Vdruhej etape sa prínosy investícií do sietí ešte zvýšili. Spoločnosti mohli robiť lepšie on-line obchody asústrediť pozornosť na zvyšovanie produktivity pomocou internetových riešení. V súčasnosti siete dosiahli bod, kedy sa stávajú viac ako len fyzickou infraštruktúrou – stávajú sa sieťou ľudí, ktorej charakter určujú koncoví používatelia. „Sieť mení spôsob toho ako sa stretávame, ako spolu hovoríme, ako sa zabávame. Menia sa poskytovatelia služieb, verejné inštitúcie, malé iveľké spoločnosti. Sú to koncoví používatelia, ktorí dnes rozhodujú ariadia inovácie vľudskej sieti, amenia aj svoje vlastné skúsenosti, či už vzamestnaní, doma alebo pri zábave,“ dodáva M. Rebroš.Viac na http://www.ciscoexpo.sk/agenda.shtml


Write review