Minerva medzi expertmi automobilového priemyslu

11. 11. 2007 | 11/2007 | Comments [0]

Minerva medzi expertmi automobilového priemyslu.

Minerva medziexpertmi automobilového priemyslu

Vdňoch 20. a21. novembra 2007 sa vPrahe zídu zástupcovia všetkých významných svetových automobiliek aich dodávateľov spoločne sčlenmi organizácií Odette aAIAG. Organizácia Odette sa zaoberá stanovením štandardov vautomobilovom priemysle aich zavádzaním do praxe akonferenciu usporadúva pravidelne každý rok.

Dvojdenná konferencia prinesie viac ako piatim stovkám účastníkov zcelého sveta informácie ohlavných výzvach vodvetví. Účastníci budú môcť navštíviť strategické sekcie, kde vystúpia lídri automobilového priemyslu so svojími víziami príležitostí ahrozieb, ktorým čelí odvetvie automobilového priemyslu. Konferencia je tvorená tromi interaktívnymi sekciami prebiehajúcimi paralelne so štyridsiatimi prednášajúcimi zradov automobiliek adodávateľov. Prednášajúci sa podelia osvoje skúsenosti voblasti zlepšovania dodávateľského reťazca pomocou spolupráce vrôznych oblastiach podnikania. Na konferencii majú účastníci jedinečnú šancu získať nové informácie orozvoji aprijatí štandardov vdodávateľskom reťazci atiež celkový prehľad trendov vnadnárodnom automobilovom segmente.

Minerva ČR vystúpi so svojím zákazníkom Fuji Koyo Czech vsekcii, ktorá sa zameriava na štandard na riadenie toku materiálov, MMOG/LE. Prezentácia priblíži dodávateľom význam aprincíp štandardu ajeho aplikáciu vpraxi. Minerva je autorizovaný člen Odette na školenia MMOG/LE aod tohto roku školí dodávateľov automobilového priemyslu vČeskej republike, na Slovensku avRusku. VRusku sa stala partnerom Fordu na školenie dodávateľov tejto automobilky.


Write review