Nová technológia

21. 05. 2006 | 5/2006 | Comments [0]

Nová technológia. Siemens VDO vyvinul adaptívny tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control), ktorý upozorňuje vodičov na nedostatočný odstup vozidiel hlavne počas zhoršenej viditeľnosti priamo na čelnom skle vodiča.

Nová technológia

Siemens VDO vyvinul adaptívny tempomat (ACC – Adaptive Cruise Control), ktorý upozorňuje vodičov na nedostatočný odstup vozidiel hlavne počas zhoršenej viditeľnosti priamo na čelnom skle vodiča. Dodávateľ automobilových komponentov používa optický senzor (LIDAR) svýnimočne výkonnou vyhodnocovacou elektronikou, ktorá je základom celého systému. Jeho vývoj sa začal už vroku 2003 aje určený hlavne pre hromadnú výrobu, pretože je omnoho lacnejší ako radarové senzory. Inštalovať sa začne do automobilov strednej akompaktnej triedy začiatkom roku 2008. Tempomat na báze senzora LIDAR sdosahom 250 metrov sa vpodstate nelíši od radarových systémov používaných vluxusných automobiloch: vodič nastaví požadovanú rýchlosť tempomatu avozidlo následne udržuje zvolenú rýchlosť, až kým systém nezistí prítomnosť iného vozidla vtej istej jazdnej dráhe. Rýchlosť sa následne zníži, aby sa zachoval predvolený bezpečný odstup, ktorý nie je stanovený absolútne, ale na základe rýchlosti vozidla.

Image gallery


Write review