Nová verzia Lotus Notes 8

20. 03. 2007 | 3/2007 | Comments [0]

Nová verzia Lotus Notes 8 s kódovým názvom Hannover rozširuje svoje možnosti ako platformy pre spoluprácu a prináša navyše možnosť tvorby kompozitných aplikácií, podporu pre kancelárske nástrojov a tzv. activity base computing. Všetky tieto vylepšenia smerujú k zlepšeniu každodennej práce užívateľov a možností vzájomnej spolupráce. Pripravovaná verzia Lotus Notes 8 prináša tiež transformáciu z klient-server architektúry na architektúru riadenú zo strany servera.

Lotus Notes 8: produktivita, bezpečnosť a návratnosť investície

Miroslav Petrek, IBM Slovensko

miroslav.petrek@sk.ibm.com

Spôsob, akým si ľudia vymieňajú informácie sa mení, a to si vyžaduje zmeniť prístup k manažovaniu najdôležitejšieho majetku, ktorý každá firma má – vedomostí. Dnes komunikácia prebieha v prevažnej miere online. Vo virtuálnom priestore, na základe vedomostí, sa vytvárajú komunity ľudí, medzi ktorými prebieha výmena informácií a následne aj spolupráca. Pri dnešnej úrovni technológie a infraštruktúry sa vytvárajú aj nové metódy pre efektívnejšiu spoluprácu, a to na základe mailovej komunikácie, komunikácie v reálnom čase alebo na základe zdieľania informácií v elektronickej forme.

IBM produkty pre oblasť spolupráce Lotus Notes a Lotus Domino sa prispôsobujú týmto zmenám nielen tým, že podporujú ľudí v súčasnom spôsobe práce, ale táto platforma je pripravená aj na budúce narastajúce požiadavky v oblasti tímovej spolupráce. Nová verzia Lotus Notes 8 s kódovým názvom Hannover rozširuje svoje možnosti ako platformy pre spoluprácu a prináša navyše možnosť tvorby kompozitných aplikácií, podporu pre kancelárske nástrojov a tzv. activity base computing. Všetky tieto vylepšenia smerujú k zlepšeniu každodennej práce užívateľov a možností vzájomnej spolupráce. Pripravovaná verzia Lotus Notes 8 prináša tiež transformáciu z klient-server architektúry na architektúru riadenú zo strany servera.

Vylepšenia e-mailu, kalendára a úloh

Základné vlastnosti sa významne vylepšili. Predovšetkým treba vyzdvihnúť vylepšenia e-mailu, ktoré prispejú k vyššej produktivite užívateľov a pomôžu ich ochrániť pred informačným zahltením. Medzi nové funkcie patria napríklad Recent Contacts (naposledy kontaktované osoby) a Message Recall (odvolanie zprávy). Funkcia Recent Contacts poskytuje užívateľom prehľadné zobrazenie e-mailov, chatových správ a ďalšieho obsahu odoslaného v poslednom čase. Výsledkom je rýchle vyhľadanie určitého kontaktu. Funkcia Message Recall zase umožňuje užívateľom rýchle odvolať odoslanú e-mailovou správu z podporovaného serveru a poskytuje tak vyšší stupeň kontroly nad ich komunikáciou. K zaujímavým vylepšeniam patrí aj zabudovanie RSS plug-in do navigačnej lišty pre rýchle sledovanie správ o novinkách na sledovaných stránkach.

Kompozitné aplikácie

Lotus Notes 8 podporuje aplikácie vytvorené v predchádzajúcich verziách produktu a prináša zabudovanie otvoreného štandardu budovania aplikácií na báze Eclipse vývojovej platformy. Podpora Eclipse platformy umožňuje budovať aplikácie pozostávajúce s komponentov na základe SOA princípov pristupovaním, využívaním a agregovaním funkcionality z rôznych existujúcich systémov a aplikácií – budovanie tzv. kompozitných aplikácií. Kompozitné aplikácie sa zostavujú z komponentov, ktoré vykonávajú špecifické funkcie alebo pristupujú k rôznym informačným zdrojom. Tieto komponenty môžu byť využívané vo viacerých aplikáciách a realizujú služby ako sú vstup, zmena dát alebo napríklad zobrazenie určitého pohľadu. Toto umožňuje vývojárom budovať aplikácie rýchlejšie vďaka využívaniu už existujúcich komponentov. Pre užívateľov je výhodou možnosť agregovania obrazoviek prezentovaných rôznymi aplikáciami do jednotného pohľadu. Kompozitné aplikácie sú k dispozícii v online alebo offline režime, čo prináša užívateľom výhodu mobility.

Nástroje pre produktivitu

Práca s aplikáciami na editovanie dokumentov alebo tabuliek je najčastejšou činnosťou väčšiny užívateľov na dennej báze. Lotus Notes 8 software prináša sadu nástrojov, ktoré umožňujú užívateľom vytvárať, editovať a spolupracovať pri práci na takýchto dokumentoch. Nástroje pre produktivitu v Lotus Notes 8 podporujú OASIS štandard Open Document Format (ODF), ktorý je medzinárodným štandardom pre vytváranie textových a tabuľkových dokumentov alebo prezentácií. Nástroje pre produktivitu vznikli na základe vylepšenia technológie open source projektu Open Office. Tieto nástroje sú vo veľkej miere kompatibilné s formátmi dokumentov z prostredia Microsoft Office.

Activity-based computing

Nový spôsob myslenia v oblasti spolupráce vznikol na základe modelovania súčasnej práce ľudí. Activity-centric computing prináša všetky týkajúce sa súčasti pracovnej úlohy na jednotné miesto. Toto umožňuje užívateľom byť efektívnejší a produktívnejší, sústrediť sa na svoje úlohy a stav ich plnenia. Napríklad v rámci práce na projekte umožňuje synchronizáciu všetkých informácií a stavov pre všetkých zúčastnených členov projektového tímu. Lotus Notes software umožňuje vykonávať úlohy na základe aktivít prostredníctvom e-mailov, instant messaging (komunikácia v reálnom čase) správ, zdieľania súborov alebo obrazoviek a komunikácie cez iné nástoje. Activity-centric computing umožňuje užívateľom zdieľať a upravovať rôzne typy informácií v rôznej podobe potrebných v komplexných projektoch na základe jedného jednotného pohľadu.

Riadenie zo strany servera

Lotus Notes 8 softvér znižuje náklady na správu a nasadenie systému, ktoré sú v tradičnom klient-server prostredí. Jadro systému je na báze Eclipse Rich Client Plaftorm (RCP) technológie, ktorá predstavujú nový otvorený štandard a možnosť rozšírenia do SOA architektúry. Tento prístup umožňuje znižovať náklady spojené s administráciou klientskych staníc a ich jednoduché upgradovanie v prípade aplikovania nových verzií. Zvyšovať produktivitu zamestnancov využívaním zabudovaných nástrojov pre spoluprácu a produktivitu.

Riešenie je tiež možné nasadiť na platforme Linux a využívať podporu otvoreného štandardu ODF. Serverovská časť Lotus Domino je platformovo nezávislá a pre budovanie robustných aplikácií je podporovaná technológia relačnej databázy. V novej verzii je možná spolupráca s rôznymi LDAP adresárovými štruktúrami.

Nová vízia

IBM prináša novú víziu do oblasti spolupráce a zlepšuje súčasný spôsob práce ľudí a umožňuje im pracovať efektívnejšie, rýchlejšie reagovať v každodennej práci. Pripravovaná verzia Lotus Notes 8 je integrovaný nástroj pre mailovú komunikáciu a tímovú spoluprácu, ktorá zvyšuje produktivitu užívateľov, zefektívňuje obchodné procesy a v prostredníctvom tejto novej verzie sa Lotus platforma môže zohrať kľúčovú rolu v adaptovaní stratégie servisne orientovanej architektúry.

Otvorený beta program k IBM Lotus Notes and Domino 8 prístupný na tejto adrese:

http://www-142.ibm.com/software/sw-lotus/products/product4.nsf/wdocs/betapage

Image gallery


Write review