Nové štandardy v automotive

02. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Spoločnosť Minerva poriada už tretí ročník odborného seminára pre dodávateľov do automobilového priemyslu. Témou podujatia, ktoré sa koná 18.apríla 2007 v Top Hoteli Praha, sú nové štandardy v automotive.

Nové štandardy v automotive

Spoločnosť Minerva poriada už tretí ročník odborného seminára pre dodávateľov do automobilového priemyslu. Témou podujatia, ktoré sa koná 18.apríla 2007 v Top Hoteli Praha, sú nové štandardy vautomotive.

Minerva už tretí rok organizuje odborný seminár pre dodávateľov do automobilového priemyslu v spolupráci sOdette a spartnermi QAD a IBM. Tento rok sme sa zamerali na trendy a štandardy v oblastiach riadenia toku materiálu a logistiky v dodávateľských reťazcoch a na silné nástroje pre automobilový priemysel. Byť pripravený na nové požiadavky znamená obstáť v konkurenčnom prostredí.

Štandardizovaný materiálový tok je kľúčovým faktorom úspechu vo fungovaní konzistentnéhoa efektívneho dodávateľského reťazca na veľkú vzdialenosť. Minerva ponúka riešenie spoločnosti QAD, ktorá pôsobí ako jediný dodávateľ softwaru ERP vo výbore pre vytváranie štandardu MMOG/LE, pre jednoduchšiu cestu ksplneniu zásad riadenia špecifických materiálov. Globálna smernica MMOG/LE bola vytvorená za účelom merania súladu dodávateľov spožiadavkami OEM voblasti materiálového toku, čo je jedno zkľúčových kritérií vautomobilovej výrobe svetovej triedy. Zavádzanie štandardu MMOG/LE sa stalo aktuálnym aj vČeskej a Slovenskej republike. Do dnešnej doby sme zaznamenali iba niekoľko dodávateľov, ktorí sa stretli spožiadavkami odberateľov, predovšetkým priamo zautomobiliek. Používanie tohto štandardu sa však značne rozširuje a záujem majú nielen ďalšie automobilky, ale aj dodávatelia na úrovni Tier 1, ktorí vyžadujú od svojich dodávateľov zavedenie štandardu. Minerva, vrámci pôsobenia vOdette, sa stala autorizovaným členom pre poskytovanie školení MMOG/LE vČR. QAD si vybrala Minervu pre realizáciu školení štandardov v Rusku a strednej Európe. Školenie bude Minerva realizovať tiež pre dodávateľov pôsobiacich na Slovensku. Pre účastníkov semináru so zahraničnou účasťou prednášajúcich je zabezpečené simultánne tlmočenie do českého jazyka. Seminár je určený pre dodávateľov do automobilového priemyslu na všetkých úrovniach reťazca, predovšetkým pre pozície: vedúci nákupu a logistiky, vedúci riadenia kvality, riaditeľ závodu, finančný riaditeľ a IT manažér. Registrácia je možná na www.minerva-is.cz, kde je tiež umiestnený program semináru.

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review