Zlepšenie interakcie so zákazníkom

18. 07. 2006 | 3/2005 | Comments [0]

Zlepšenie interakcie so zákazníkom  a ziskovosti  flexibilnou analytickou segmentáciou. Pochopenie potrieb zákazníka je dnes  pre banky dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a je nevyhnutné na úspešné aplikovanie marketingových stratégií, ako aj na získavanie nových zákazníkov. Skutočné pochopenie potrieb zákazníkov si vyžaduje schopnosť zoskupiť zákazníkov podľa podobného správania a potenciálnej ziskovosti.

Zlepšenie interakcie so zákazníkom aziskovosti flexibilnou analytickou segmentáciouPochopenie potrieb zákazníka je dnes pre banky dôležitejšie ako kedykoľvek predtým aje nevyhnutné na úspešné aplikovanie marketingových stratégií, ako aj na získavanie nových zákazníkov. Skutočné pochopenie potrieb zákazníkov si vyžaduje schopnosť zoskupiť zákazníkov podľa podobného správania apotenciálnej ziskovosti.

Napriek tomu mnohé banky zápasia sťažkosťami, ako efektívne zoskupiť zákazníkov. Nemajú dostatok schopností tvoriť čiastkové analýzy, ktoré sú potrebné pri veľkom objeme denne zbieraných zákazníckych údajov. Táto segmentácia sa obmedzuje na zoskupenie zákazníkov podľa jednoduchých demografických údajov alebo podľa základných informácií oúčtoch.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review