Ako merať slovenský IT trh?

20. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Ako merať slovenský IT trh?Skôr než začneme interpretovať štatistické údaje a na ich základe uskutočňované analýzy  trhu, podľa rôznych predovšetkým zahraničných inštitúcií, treba vedieť, akú metodiku merania autori použili a či má pre nášho užívateľa skutočne relevantnú výpovednú hodnotu. Je nepochybné, že motorom a priekopníkom informatizácie Slovenska sa stala podnikateľská sféra.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.