Basel II podnecuje investície

29. 07. 2006 | 12/2004 | Comments [0]

Basel II podnecuje investície. Prieskum uskutočnený spoločnosťou AIM Software, Ekonomickou univerzitou vo Viedni a sponzorovaný tlačovou agentúrou Reuters medzi viac ako 1 700 bankami v 63 krajinách ukázal, že zvýšenie kvality údajov sa považuje za kľúčovú záležitosť v oblasti manažmentu rizika. Akcia taktiež poukázala na skutočnosť, že regulačné požiadavky vrátane štandardu Basel II a zákona Sarbanes-Oxley podnecujú významné investície do IT.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.