Desať rád ako zlepšiť prácu na diaľku

02. 06. 2006 | 1/2006 | Comments [0]

Práca na diaľku je známa už mnoho rokov, ale začína sa využívať až v súčasnosti. Komunikačné technológie začínajú odstraňovať prekážky, ktoré vyvolávali u mnohých pracovníkov na diaľku pocity, ako by neboli súčasťou kancelárií hlavného podniku. V súčasnosti, kombinácia platforiem internetového protokolu, širokopásmového prístupu a rádiových technológií ponúka vyvážené pracovné podmienky.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.