Digitalizácia štartuje novú éru aplikácií a ich využitia

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Digitalizácia štartuje novú éru aplikácií a ich využitia. Hovorí Pavol Capek, riaditeľ, EMC Computer Systems Slovakia: "V najbližšom období nás nielen na Slovensku, ale celosvetovo najvýznamnejším spôsobom poznačí digitalizácia. Digitalizácia nezadržateľne preniká do nášho každodenného života, no zásadne ovplyvňuje aj podnikanie a fungovanie firiem. Digitalizácia prinesie obrovský nárast dát, ktoré musia byť niekde dlhodobo bezpečne uložené a kedykoľvek dostupné. Prvá etapa digitalizácie sa už pred časom začala, ale to je iba začiatok novej éry." 

Digitalizácia štartuje novú éru aplikácií a ich využitia

Pavol Capek, riaditeľ, EMC Computer Systems Slovakia

V najbližšom období nás nielen na Slovensku, ale celosvetovo najvýznamnejším spôsobom poznačí digitalizácia. Digitalizácia nezadržateľne preniká do nášho každodenného života, no zásadne ovplyvňuje aj podnikanie a fungovanie firiem. Digitalizácia prinesie obrovský nárast dát, ktoré musia byť niekde dlhodobo bezpečne uložené a kedykoľvek dostupné. Prvá etapa digitalizácie sa už pred časom začala, ale to je iba začiatok novej éry.

Podľa analytikov IDC, digitálny obsah medzi rokom 2006 a2011 narastie desaťnásobne! Vroku 2006 sa celosvetovo vyprodukovalo 173 exabytov (10 ¹² bytov) dát, vroku 2007 už to bolo 281, vroku 2011 budeme mať až 1700 exabytov dát. Zaujímavý je ale paradox zodpovednosti. Väčšinu, až 70 percent informácií tvoria aaj vbudúcnosti budú tvoriť jednotlivci, občania, ale až za 85 perc. dát bude musieť byť zodpovedný niekto iný – spoločnosti, ktoré musia zabezpečiť informačnú bezpečnosť dát, dôvernosť, spoľahlivosť ich uchovávania. Kľúčové sú dve oblasti. Jednu tvorí digitálny obsah, ktorý vzniká vďaka zariadeniam masového používania – videokamerám, fotoaparátom, mobilom apodobne. Druhu vytvárajú poskytovatelia služieb, najmä telekomunikační operátori. Azda najväčšiu revolúciu môžeme očakávať vmobilnom svete, vmobilných zariadeniach.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review