Digitálne siete v európskych domácnostiach: kam smeruje vývoj?

12. 07. 2006 | 7/2006 | Comments [0]

Nárast požiadaviek.V uplynulom roku vznikol významný nárast požiadaviek pre dátové siete v domácnosti, zatiaľ čo v sieťach personálnej zábavy sa vyskytlo mnoho technických a komerčných problémov. Oblasť základnej automatizácie domácnosti ostala v polohe reklamných projektov, známy je len trh v USA, a nepotvrdila dlhodobo vynakladané veľké úsilie prezentovať v prijateľných medziach užitočné a životne dôležité aplikácie.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.