Jak se má podnik připravit na využití nových ICT služeb?

04. 08. 2006 | 3/2004 | Comments [0]

Jak se má podnik připravit na využití nových ICT služeb? Ne samotný nákup nových ICT, ale vhodné propojení ICT s podnikovými procesy a s podnikovou kulturou je klíčem k úspěchu. Nejinak je tomu v případě ASP. Za prvé podnik musí mít vhodnou architekturu ICT služeb. To znamená takovou, která definuje (pomocí SLA) všechny ICT služby na podporu podnikových procesů, umožňuje využít služby nabízené na ICT trhu a umožňuje porovnání vhodnosti interního a externího provozu služby.

This article is paid. Subscribe to access paid