Kde sú zdroje nových myšlienok

02. 06. 2006 | 3/2006 | Comments [0]

Postoje vrcholových manažérov. Keď CEO zvažujú zaviesť radikálne zmeny, len 20 percent z nich si uvedomuje, že boli vysoko úspešní v tomto úsilí v minulosti. V štúdii, ktorú zverejnila divízia Business Consulting Services spoločnosti IBM, 65 percent z opýtaných výkonných riaditeľov CEO (Chief Executive Officer) nadnárodných spoločností uviedlo, že z dôvodu tlaku konkurencie a trhu plánujú radikálne zmeniť svoje spoločnosti počas najbližších dvoch rokov. 

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.