Konvergencia – nový impulz pre trh

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Konvergencia – nový impulz pre trh. Hovorí Peter Prónay, Siemens IT Solutions & Services: "Musíme brať do úvahy tri rozhodujúce faktory, ktoré priamo či nepriamo determinujú odvetvie IKT: 1. Vplyv finančnej krízy. 2. Vplyv verejných výdavkov, najmä v štátnej správe, masívne posilnený eurofondami. 3. Pokračujúci vplyv konvergencie informačných a komunikačných technológií kombinovaný s digitalizáciou elektronických médií."

Konvergencia – nový impulz pre trh

Peter Prónay, Siemens IT Solutions & Services

Aké trendy v info-komunikačných technológiách (IKT) môžeme na Slovensku očakávať v najbližších dvoch rokoch, aké budú najväčšie výzvy pre podnikanie, ale aj ohrozenia? Ak chceme nájsť odpoveď na túto neľahkú otázku, musíme brať do úvahy tri rozhodujúce faktory, ktoré priamo či nepriamo determinujú odvetvie IKT: 1. Vplyv finančnej krízy. 2. Vplyv verejných výdavkov, najmä v štátnej správe, masívne posilnený eurofondami. 3. Pokračujúci vplyv konvergencie informačných a komunikačných technológií kombinovaný s digitalizáciou elektronických médií.

Celosvetová finančná kríza určite masívne ovplyvní samotný sektor finančných služieb. Banky a poisťovne už majú za sebou zavádzanie Basel I a Basel II, ktoré ich malo primať k väčšej opatrnosti a transparencii. Obe tieto usmernenia znamenali veľa objednávok aj pre IT dodávateľov. Bolo treba analyzovať procesy týchto inštitúcií a implementovať úpravy do informačných systémov. Ukazuje sa, že hoci to asi mnohým bankám pomohlo, v niektorých to zďaleka nestačilo. Pamätám sa na niekoľkých kolegov, slovenských programátorov, ktorí odišli pracovať do Merill Lynch a iných investičných bánk. Zrejme spolu s tisíckami ďalších kolegov vyvíjali ďalšie, ešte sofistikovanejšie finančné produkty, ktoré nakoniec „umožnili“ týmto bankám úplne stratiť pojem o riziku.

Politici tých najvyspelejších ekonomík teraz plánujú komplexnú reformu globálneho finančného trhu. A tak, hoci bezprostredným dopadom finančnej krízy bude dočasné zvýšenie ostražitosti bánk a poisťovní pri akýchkoľvek investíciach (aj do IT), súčasne bude treba implementovať ďalší „Basel“. Treba však povedať aj ďalšiu vec. Finančná kríza nebude zasahovať iba finančný sektor. Zvýšené reštrikcie pri poskytovaní úverov zasiahnu investorov v stavebníctve a priemysle, obmedzia spotrebu, a tým aj výrobu široko spotrebného i luxusného tovaru. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že informačné technológie ako čosi, bez čoho ľudstvo dlho existovalo, zostanú nadbytočné. Ale, naozaj to bude tak?

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review