Manažérsky pohľad na pravý význam súčasných ICT

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Manažérsky pohľad na pravý význam súčasných ICT. Keď sa pozrieme na vývoj hospodárstva a orientáciu manažmentu za posledné desaťročia a storočia, uvedomíme si dramatický posun a zmenu, ktoré prežívame dnes v porovnaní s podnikmi, pôsobiacimi v minulosti. Hoci ciele podnikov, ciele manažérov ostávajú veľmi podobné (zisk, trhový podiel, a podobne), prostriedky vedúce k ich dosiahnutiu sa podstatne menia.

Manažérsky pohľad na pravý význam súčasných ICT

Keď sa pozrieme na vývoj hospodárstva a orientáciu manažmentu za posledné desaťročia a storočia, uvedomíme si dramatický posun a zmenu, ktoré prežívame dnes v porovnaní s podnikmi, pôsobiacimi v minulosti. Hoci ciele podnikov, ciele manažérov ostávajú veľmi podobné (zisk, trhový podiel, a podobne), prostriedky vedúce k ich dosiahnutiu sa podstatne menia.

Nastáva výrazný posun vo vnímaní významu a dôležitosti jednotlivých zdrojov zúčastňujúcich sa na podnikaní a jeho produktoch. Zaznamenávame silný posun smerom k informačným zdrojom.

Výrazné zmeny priniesol najmä záver 20. storočia a nástup informačno-komunikačných technológií – ICT (ICT je súhrnné označenie informačných systémov a informačných technológií). Tieto technológie priniesli manažérom nové možnosti využívania podnikových dát a informácií, ktorých prostredníctvom dokázali zlepšovať svoje rozhodovanie, urýchľovať podnikové procesy a zvyšovať tak svoju výkonnosť (z pohľadu dosahovania stanovených cieľov).

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review