Multikulturálne pracovné prostredie

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Multikulturálne pracovné prostredie. Rozrastanie trhov, zmenšujúci sa svet a znižovanie nákladov využívaním ekonomicky výhodnejších lokalít – to sú základné činitele vplývajúce na rastúce množstvo vzájomných interakcií medzi národmi celého sveta. Výroba kórejských automobilov na Slovensku, slovenských plecniakov v Číne alebo sladkosti dovážané zo Švajčiarska, to sú dnes bežné súčasti obchodnej praxe.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.