Nucleus Research: Desať najvýraznejšie sa rozvíjajúcich technológií

20. 07. 2006 | 1/2005 | Comments [0]

Dodávatelia podnikového informačného systému ERP budú hľadať nových zákazníkov doplnením pridanej hodnoty k svojim existujúcim platformám. Nástroje inteligencie podnikania (BI) sa prvý krát objavili, aby vyriešili problém so spracovaním veľkého objemu dát nachádzajúcich sa mimo systému ERP.

This article is paid. Subscribe to access paid