Päť trendov - posun v IT

28. 07. 2006 | 12/2005 | Comments [0]

Päť trendov - posun v IT. V najnovšom špeciálnom prieskume Gartner zhrnul päť najdôležitejších oblastí, ktoré firmy zaradili do IT projektov a rozpočtov na tento rok. Sú to open-source softvér, prevod hlasu/dát, servisne-orientovaná architektúra, IT utility a celosvetový outsourcing. „Týchto päť trendov predstavuje nezadržateľnú zmenu a posun v informačných technológiách,” vysvetľuje David W. Cearley, viceprezident Gartner Research.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.