Prevádzka správ v mobilných sieťach vzrastie

12. 07. 2006 | 7/2006 | Comments [0]

Celková prevádzka všetkých typov správ v mobilných sieťach v Európe vzrastie počas nasledujúcich piatich rokov o 92 % (zo 144 na 277 miliárd správ ročne). Krátke textové správy SMS budú pre tento prírastok rozhodujúce tento rok a aj na konci roka 2010. Výnosy následne ako sa zníži jednotková cena SMS, MMS, obrazových správ, služieb prezentačných rýchlych správ IMPS a mobilnej elektronickej pošty budú rásť len o 10 % a na konci roku 2010 dosiahnu 21 miliárd EUR.

Prevádzka správ vmobilných sieťach vzrastie Predpokladá sa, že celková prevádzka všetkých typov správ vmobilných sieťach vEurópe vzrastie počas nasledujúcich piatich rokov o92 % (zo 144 na 277 miliárd správ ročne). Krátke textové správy SMS budú pre tento prírastok rozhodujúce tento rok aaj na konci roka 2010. Výnosy následne ako sa zníži jednotková cenaSMS, MMS, obrazových správ, služieb prezentačných rýchlych správ IMPS amobilnej elektronickej pošty budú rásť len o10 % ana konci roku 2010 dosiahnu 21 miliárd EUR. Na vysvetlenie, IMPS sú rýchle správy zamerané na služby zisťovania prítomnosti užívateľa, ktoré komunikačným partnerom ukážu, ktorí zich kamarátov elektronicky komunikujú a sú pripravení na chatovanie.Michelle de Lussanet, vedúca analytička pre telekomunikačné trhy povedala: „V tomto roku vyšle priemerný európsky mobilný účastník mesačne 40 správ ľubovoľného typu. Ich počet za 5 rokov stúpne na dvojnásobok. Európania si budú celkovo vmobilných sieťach vymieňať každý mesiac viac ako 23 miliárd správ. SMS zostanú rozhodujúcim typom správ pre prevádzku sietí. Nárast prevádzky spôsobí najmä komunikácia medzi mládežou, ktorá v prevažnej miere vlastní mobilné telefóny atemer 80 % znich na komunikáciu využíva SMS. Žiadne iné služby správ nedosiahnu kombináciu úspešnosti SMS: nízku cenu, jednoduchosť, prístupnosť apoužiteľnosť.“

Rozdielnyprírastok SMS

Firma Forrester uvádza kategórie prírastkov SMS na užívateľa vkrajinách západnej Európy vobdobí 2005 až 2010:nízky prírastok: Francúzsko aHolandsko. Pomerne pomalý prírastok vuvedených krajinách vychádza z predpokladu, že aktívni užívatelia vyslali vroku 2004 za mesiac len dvakrát viac správ vporovnaní srokom 2002 aForrester neočakáva, že sa ich prírastok zvýši. Iné krajiny zaradené do tejto kategórie sú: Rakúsko, Portugalsko, Švédsko, Fínsko aGrécko. stredný prírastok: Írsko. Hoci uvedená krajina bude vtomto roku považovaná za krajinu snajvýraznejšou prevádzkou SMS, 84 % aktívnych užívateľov vysiela mesačne 106 SMS, bude považovaná za krajinu len s miernym prírastkom SMS do roku 2010. Nemecko aNórsko sú tiež zaradené do tejto kategórie.-rýchly prírastok: Dánsko, Švajčiarsko. Pokiaľ Írsko bude vroku 2005 dominovať vmnožstve SMS za mesiac, Dánsko prekoná uvedené množstvo na začiatku roku 2007, vroku 2010 dosiahne najvyššiu mesačnú hodnotu – 123 SMS. Švajčiarsko vobdobí medzi rokmi 2002 a2004 očakávalo veľký prírastok až80 %,rýchly prírastok by mal pokračovať až do roku 2010. Iné krajiny vtejto kategórii sú Luxembursko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia.

Výnosy zo správ rastú

Hoci prevádzka správ vmobilných sieťach bude za nasledujúcich 5 rokov temer dvojnásobná, výnosy narastú len o 10 %, z 19 miliárd EUR vroku 2005 až na 21 miliárd EUR vroku 2010, ale očakáva sa, že prevádzkovatelia budú musieť znížiť cenu tak, aby ostali konkurencieschopnými. Je to prekvapujúca predpoveď, prevádzka SMS síce dosiahne nárast, ale skutočné výnosy z SMS prudko klesnú. Ceny za používanie SMS v osobnej komunikácii sa počas rokov 2001 až 2005 dostali na úroveň 65 % aich znižovanie bude pokračovať až do roku 2010.Celoeurópske výnosy zprevádzky MMS, budú rýchlo rásť avnasledujúcich 5 rokoch narastú 9 krát, do roku 2010 každoročne na viac ako 5 miliárd EUR. Nárast prevádzky obrazových správ bude obmedzovať ich vysoká cena, ale ak každá osoba vyšle za mesiac len 2 správy, vroku 2010 sa bude generovať asi 1 miliarda správ, čo je 56 krát viac ako v súčasnosti. Výnosy IMPS budú rásť rýchlejšie, vroku 2010 sa uvažuje 8 % z celkových výnosov z prenosu správ vmobilných sieťach, čo predstavuje väčšiu prevádzku ako sa vymieňa v elektronickej pošte alebo obrazových správach.

Image gallery


Write review