Quo vadis servery?

11. 04. 2007 | 4/2007 | Comments [0]

Prečo sa teda toľko vývoja, výskumu, reklamy a napokon aj peňazí venuje serverom? Prečo v praxi slovo server označuje špecifické počítače s definovanými vlastnosťami? Čo sú to servery a na čo slúžia? Takúto otázku si kladie mnoho ľudí, dokonca aj tí, ktorí pravidelne robia s výpočtovou technikou, no nie so servermi. Pojem server vznikol z anglického slova „serve” – slúžiť.

This article requires login. Please log in.
If you're not registered, please sign up.