Recesiu môžeme pochopiť aj ako výzvu

15. 01. 2009 | 12/2008 | Comments [0]

Recesiu môžeme pochopiť aj ako výzvu. Hovorí Peter Weber, generálny riaditeľ HP Slovensko:"Na Slovensku bude charakteristický skôr ďalší posun k tomu, čo charakterizuje zrelý IT trh, t.j. predovšetkým zväčšujúci sa podiel služieb. Tie rastú predovšetkým v oblasti systémovej integrácie a outsourcingu. Ale podiel služieb rastie aj ako dôsledok trvalého klesania ceny hardvéru. Pritom inštalovaný výkon neklesá, ale neustále rastie, avšak tendencia poklesu ceny hardvéru je silnejšia, je naozaj dramatická."

Recesiu môžeme pochopiť aj ako výzvu

Peter Weber, generálny riaditeľ HP Slovensko

Rád by som zdôraznil, že z hľadiska nie príliš vzdialeného horizontu roku 2010 neočakávam žiadne prevratné technologické zmeny v ICT. Na Slovensku bude charakteristický skôr ďalší posun k tomu, čo charakterizuje zrelý IT trh, t.j. predovšetkým zväčšujúci sa podiel služieb. Tie rastú predovšetkým v oblasti systémovej integrácie a outsourcingu. Ale podiel služieb rastie aj ako dôsledok trvalého klesania ceny hardvéru. Pritom inštalovaný výkon neklesá, ale neustále rastie, avšak tendencia poklesu ceny hardvéru je silnejšia, je naozaj dramatická.

Okrem tejto všeobecnej tendencie budú však IT trh formovať ešte nasledujúce fenomény:

*svetová finančná kríza a následný celosvetový pokles ekonomického rastu, v horšom prípade recesia, z ktorej sa bude svetová ekonomika zotavovať tri až štyri roky, a ktorá nevyhnutne zasiahne i Slovensko ako silne proexportnú ekonomiku,

*pozitívne by sa mal prejaviť vplyv štrukturálnych fondov EÚ, z ktorých zhruba 15 % je smerovaných do oblasti IT vo verejnom sektore v období 2009 – 2013 (s dobehom + 3 roky)

*bude rásť podiel trhu malého a stredného podnikania jednak preto, že bude rásť ekonomická sila tohto segmentu ekonomiky, ale aj ako dôsledok konsolidácie výpočtových centier veľkých nadnárodných korporácií, väčšinou mimo Slovenska. Keďže nadnárodné korporácie sú matkami všetkých slovenských bánk i najväčších priemyselných firiem a telekomunikačných operátorov, znižuje to podiel dodávok do korporátneho trhu,

*budú sa rozvíjať „nearshore“” outsourcingové centrá čo do ich počtu i veľkosti tak, ako sa budú rozvíjať nové interaktívne služby, vyžadujúce kultúrnu a jazykovú afinitu.

Image gallery

PDF attachement

Download PDF version of article


Write review